เอดีบีสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในภาคกลางของไทย

With three new solar power plants, more than 66,000 tons of carbon dioxide equivalent emission will be avoided every year during the first 10 years of operations.

มะนิลา ฟิลิปปินส์ (12 เมษายน 2556) – ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) สนับสนุนเงินกู้จำนวน 85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 3 แห่ง ในภาคกลางของประเทศไทย ภายใต้แผนงานการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยจะมีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 57 เมกะวัตต์

นาย Daniel Wiedmer ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโสด้านการลงทุน สำนักปฏิบัติงานภาคเอกชนของเอดีบีกล่าวว่า “เอดีบีได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและสถาบันการเงินในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว”

โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ดังกล่าวนับเป็นโครงการที่ 4 ที่เอดีบีให้การสนับสนุนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี ซึ่งจะพัฒนาภายใต้ระเบียบการจำหน่ายไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก ซึ่งซื้อพลังงานหมุนเวียนจากโรงไฟฟ้า และส่งพลังงานสะอาดเข้าสู่ระบบไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แห่งใหม่นี้จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากกว่า 60,000 ตัน/ปี ตลอดช่วง 10 ปีแรกของการดำเนินการ

เอดีบีได้อนุมัติเงินกู้จำนวน 1.65 พันล้านบาท (เทียบเท่าประมาณ 52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) แก่บริษัท โซลาร์โก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเฉพาะกิจถือครองโดยบริษัท ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย และมีขนาดใหญ่เป็นลำดับสองของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

นอกจากนั้น เอดีบีได้สนับสนุนเงินกู้จำนวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากกองทุนพัฒนาพลังงานสะอาดของเอดีบี (ADB Clean Technology Fund) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนเพื่อการลงทุนด้านภูมิอากาศ (Climate Investment Fund) ดำเนินงานโดยสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในภูมิภาค

เอ็กโกวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งจากพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 300 เมกะวัตต์ภายในปี 2558 จากกำลังการผลิตปัจจุบันที่ 9.9 เมกะวัตต์จากพลังงานชีวมวล และ 64 เมกะวัตต์จากพลังงานแสงอาทิตย์ เงินกู้จากเอดีบีจะช่วยด้านเงินทุนที่จำเป็นในระยะยาว ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อการดำเนินแผนดังกล่าว