ADB CUNG CẤP KHOẢN VAY TRỊ GIÁ 212 TRIỆU ĐÔ-LA ĐỂ CUNG CẤP NƯỚC MÁY CHO 3 TRIỆU NGƯỜI TẠI VIỆT NAM

MA-NI-LA, PHI-LÍP-PIN (18 tháng 12 năm 2012) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ cung cấp 212 triệu đô-la Mỹ để tiếp tục thực hiện một dự án cái thiện việc cung cấp nước cho hơn 3 triệu người dân, trong đó có 94.000 hộ gia đình tại 6 tỉnh và thành phố của Việt Nam sẽ lần đầu tiên được sử dụng nước máy.

Bà Amy Leung, Trưởng ban Nước và Đô thị thuộc Tổng Vụ Đông Nam Á của ADB phát biểu: “Nước sạch là một yếu tố quan trọng của sự phát triển. Chính phủ nhận thức rằng việc tiếp cận được với nguồn nước sạch sẽ hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của địa phương và cải thiện chất lượng sống cũng như sức khỏe của người dân”.

Nguồn vốn được cung cấp nằm trong gói thứ hai của một khuôn khổ cho vay trị giá 1 tỷ đô-la Mỹ đã được phê duyệt vào năm 2011. Khuôn khổ này được xây dựng để đem lại lợi ích cho khoảng 500.000 hộ gia đình nghèo lần đầu tiên được kết nối với hệ thống nước máy. Vào năm 2006, phạm vi cung cấp nước ở khu vực đô thị của Việt Nam đã đạt tỷ lệ 92% với các mức độ tiếp cận dịch vụ khác nhau. Trong vòng 10 năm tới sẽ có thêm 15 triệu người được sử dụng nước đã qua xử lý theo chương trình tài trợ của ADB.

Gói tài trợ này sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cấp nước tại các tỉnh Bình Dương, Đắc Lắc, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng. Các công ty cấp nước sẽ thực hiện các tiểu dự án bao gồm việc xây dựng các nhà máy cung cấp nước, các trạm bơm và các hệ thống đường ống cung cấp nước. Trong gói tài trợ thứ hai, chín công ty cấp nước sẽ được vay để chuẩn bị cho một dự án đầu tư được cấp vốn trong gói tài trợ tiếp theo.

Chính phủ Việt Nam đã ban hành hai Nghị định chuyển dịch vụ cung cấp nước từ một dạng hàng hóa xã hội thành một dạng hàng hóa kinh tế trong bối cảnh công nhận vai trò của nước sạch đối với việc phát triển kinh tế của đất nước. Những quy định pháp lý tiến bộ trong lĩnh vực dịch vụ nước do ADB hỗ trợ xây dựng yêu cầu các công ty cấp nước phải hoạt động trên cơ sở tính đủ chi phí và giảm một nửa tỷ lệ nước thất thoát do rò rỉ và các hành vi làm giảm hiệu suất khác, từ mức 30% năm 2010 xuống còn 15% năm 2025.