รายงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ระบุว่า ภูมิภาคเอเชียจะต้องแก้ปัญหากฏระเบียบที่ยุ่งยาก เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภาคการบริการ