รายงานของเอดีบีระบุว่า การออกหุ้นกู้ภาคเอกชนขับเคลื่อน การเจริญเติบโตของตลาดพันธบัตรตราสารหนี้ในประเทศ เศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออก