รายงานของธนาคารพัฒนาเอเชียระบุว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียชะลอตัวลง แต่ยังดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ