โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว