Հյուսիս-Հարավ միջանցքի ներդրումային ծրագիր - Տրանշ 3 : Ծրագրի ամփոփ նկարագիր

Date: May 2014
Country:
Subject:
Document Type: Translated PDS
Project Number: 42145-043

Download DocumentDescription

ԱԶԲ-ի 2011-ի Հանրային Հաղորդակցության Քաղաքականությունը պահանջում է ծրագրի տվյալների ամփոփաթերթի (ԾՏԱ) թարգմանությունը 2012թ.-ի ապրիլի 2-ից հետո հաստատված բոլորի վարկերի, դրամաշնորհների եւ Ծրագրի նախապատրաստման ​​տեխնիկական աջակցության ծրագրերի համար` հայեցակարգային փաստաթղթերի հետ միասին:

ԾՏԱ-ները թարգմանվում են համապատասխան ազգային լեզվով (լեզուներով) ծրագրի առանցքային փուլերում` ապահովելու, որ համապատասխան ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվել է ազդեցության ենթակա եւ այլ շահագրգիռ անձանց:
 


This project data sheet (PDS) translated in Armenian is provided for the North-South Road Corridor Investment Program - Tranche 3 in Armenia.