Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд зохицсон хөдөөгийн амьжиргаа

Date: January 2013
Country:
Subject:
Document Type: Translated PDS
Project Number: 45145-001

Download DocumentDescription

This project data sheet (PDS) translated in Mongolian is provided for the Establishment of Climate-Resilient Rural Livelihoods in Mongolia.

Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ) –д төсөл болон хөтөлбөрийн талаархи хураангуй мэдээлэл багтдаг: ТМТ нь одоогоор хэрэгжиж байгаа ажлын тухай байдаг тул тайлангийн анхны хувилбарт зарим мэдээлэл багтаагүй байж болох ба бэлэн болсон үед нь нэмж оруулдаг. Санал болгож байгаа төслийн талаархи мэдээлэл нь урьдчилсан бөгөөд тойм байдаг.