Транспорттук коридор 3тү жыкшыртуу боюнча долбоор, 4-фазасы; (Бишкек-Ош жолу) Борбор Азиялык регионалдык экономикалык кызматташтык (ЦАРЭС): Долбоор жөнүндө маалымат

Date: March 2014
Country:
Subject:
Document Type: Translated PDS
Project Number: 45169-001

Download DocumentDescription

Долбоор жөнүндөгү маалымат долбоор же программа боюнча жалпы жыйынтыкталган маалыматты камтыйт. Долбоор жөнүндөгү маалымат өзгөрүп кете тургандыгына байланыштуу, кээ бир маалымат анын алгачкы версиясына кирген жок, бирок даяр болоору менен берилип турат.
 

 


This project data sheet (PDS) translated in Kyrgyz is provided for the CAREC Corridor 3 (Bishkek-Osh Road) Improvement Project, Phase 4 in the Kyrgyz Republic.