Layihə Məlumat Cədvəli: ÇMM – Yol Şəbəkəsinin İnkişafı üzrə İkinci İnvestisiya Proqramı

Date: October 2012
Country:
Subject:
Document Type: Translated PDS
Project Number: 45389-001

Download DocumentDescription

ÇMM İnvestisiya proqramı üzrə layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Maliyyələşdiriləcək layihələrə aşağıdakılar daxildir:

  • təqribən 63 km-lik yeni Masallı-Şorsulu magistral yolunun inşası; bu hissə şağıdakı iki layihədən ibarətdir
    • yolun təxminən Masallı və Cəlilabad şəhərləri arasındakı 30 km-lik hissəsi (Layihə 1) və
    • Cəlilabad şəhəri ilə Şorsulu arasında olan 33 km-lik hissəsi (Layihə 2);
  • inşaata nəzarət və layihə idarəçiliyi baxımından layihə icrası üzrə göstərilən dəstəyə planlaşdırma, satınalma, layihə icrası, maliyyə idarəçiliyi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmə daxildir;
  • NN-in potensialını gücləndirmək məqsədilə yol şəbəkəsinin dayanıqlı idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi daxildir.


This translated project data sheet (PDS) for the MFF - Second Road Network Development Investment Program is in provided in Azeri.