Bərpa Olunan Enerji Mənbələrinin İnkişafı (Biokütlə Kogenerasiyası) Layihəsi : Layihə Məlumat Hesabatı

Date: September 2013
Country:
Subject:
Document Type: Translated PDS
Project Number: 47008-002

Download DocumentDescription

AİB-in 2011-ci il İctimai Kommunikasiya Siyasətinin tələblərinə əsasən konsepsiyaları 2012-ci il 2 Aprel tarixdən sonra təsdiq edilmiş bütün kredit, qrant və layihənin hazırlanması üçün texniki yardım layihərinin məlumat bazası (LMB) tərcümə edilməlidir.

LMB müvafiq yerli dilə layihənin elə bir mərhələsində tərcümə edilməlidir ki, layihədən bəhrələnən və layihədə maraqlı olan tərəflər müvafiq qaydada məlumatlandırılmış olsunlar.
 


This project data sheet (PDS) translated in Azeri is provided for the Renewable Energy Development (Biomass Cogeneration) Project in Azerbaijan.