Projects Documents

Country Document Title Type Cover Date
Mongolia Resettlement Frameworks
Ulaanbaatar Urban Services and Ger Areas Development Investment Program: Resettlement Framework
Resettlement Planning Documents Aug 2013
Mongolia Resettlement Frameworks
Urban Transport Development Investment Program
Resettlement Planning Documents May 2012
Mongolia Resettlement Frameworks
Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн автозамын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээ
Resettlement Planning Documents Sep 2011
Mongolia Resettlement Frameworks
Urban Development Sector Project: Land Acquisition and Resettlement Framework
Resettlement Planning Documents Jul 2009
Mongolia Resettlement Frameworks
Urban Development Sector Project: Resettlement Framework
Resettlement Planning Documents Oct 2006