Projects Documents

Country Document Title Type Cover Date
Mongolia Indigenous Peoples Planning Frameworks/Indigenous Peoples Development Frameworks
Additional Financing of Agriculture and Rural Development Project
Indigenous Peoples Planning Documents Sep 2012
Mongolia Indigenous Peoples Planning Frameworks/Indigenous Peoples Development Frameworks
Western Regional Road Corridor Investment Program
Indigenous Peoples Planning Documents Oct 2011
Mongolia Indigenous Peoples Planning Frameworks/Indigenous Peoples Development Frameworks
Western Regional Road Corridor Investment Program: Indigenous Peoples Planning Framework (as of Board approval)
Indigenous Peoples Planning Documents Oct 2011
Mongolia Indigenous Peoples Planning Frameworks/Indigenous Peoples Development Frameworks
Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн автозамын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр: Нутгийн уугуул иргэдийн төлөвлөлтийн хамрах хүрээ
Indigenous Peoples Planning Documents Sep 2011