Projects Documents

Results 1-25 of 29 for tiếng Việt (Vietnamese) Viet Nam
Country Document Title Type Cover Date
Viet Nam Chương trình Phát triển Lĩnh vực Giáo dục Trung học Cơ sở lần Hai : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Sep 2014
Viet Nam Hạ tầng Nông thôn Hiệu quả tại khu vực Tây Nguyên : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Sep 2014
Viet Nam Dự án Hỗ trợ Lĩnh vực Nông nghiệp Phát thải ít Các-bon : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Jul 2014
Viet Nam Quỹ Hỗ trợ Chuẩn bị và Khởi động Dự án : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Jul 2014
Viet Nam Giao thông đô thị bền vững cho Tuyến Metro số 2 tại thành phố Hồ Chí Minh : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Jun 2014
Viet Nam Dự án Hỗ trợ Quan hệ Đối tác Công–Tư : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Apr 2014
Viet Nam Chương trình Phát triển Tài chính Vi mô : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Apr 2014
Viet Nam Chương trình phát triển Chiều sâu Khu vực Tài chính – Tiểu chương trình 1: Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Apr 2014
Viet Nam Dự án Hành lang Ven biển Phía Nam thuộc Tiểu vùng sông Mê kông Mở rộng: Tài trợ bổ sung : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Apr 2014
Viet Nam Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân Tây Nguyên – Giai đoạn 2 : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Mar 2014
Viet Nam Hỗ trợ Quan hệ Đối tác Công - Tư (PPP) tại Việt Nam : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Feb 2014
Viet Nam Dự án Phát triển Mạng lưới Điện tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (trước đây là Dự án Phát triển Hệ thống Truyền tải Điện TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Jan 2014
Viet Nam Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Giai đoạn II : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Jan 2014
Viet Nam Social Monitoring Reports
Dự án Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Báo cáo giám sát nội bộ tái định cư (Quý 4/2013)
Environmental and Social Monitoring Reports Dec 2013
Viet Nam Social Monitoring Reports
Dự án Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Báo cáo giám sát nội bộ tái định cư - Quý 3/2013
Environmental and Social Monitoring Reports Sep 2013
Viet Nam Resettlement Plans
Dự án Phát triển Trƣờng Đại học Khoa học và CôngDự án Phát triển Trƣờng Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Trƣờng Đại học Mô hình mới): Kế hoạch Tái định cƣ Cập nhật/Kế hoạch Hành động Khắc phục
Resettlement Planning Documents Jun 2013
Viet Nam Resettlement Plans
Transport Connections in Northern Mountainous Provinces Project: Upgrading Road TL 154, Muong Khuong District, Lao Cai Province (Vietnamese Translation)
Resettlement Planning Documents Apr 2013
Viet Nam Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang GMS : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Mar 2013
Viet Nam Hệ thống tàu điện ngầm TP. Hồ Chí Minh : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Jan 2013
Viet Nam Dự án Giáo dục Trung học Cơ sở Khu vực Khó khăn nhất II : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Jan 2013
Viet Nam Giáo dục Trung học Cơ sở cho Các vùng Khó Khăn nhất - Giai đoạn hai: Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Jan 2013
Viet Nam Transport Connections in Northern Mountainous Provinces Project: Manual for Updating and Implementing Resettlement Plan Documents Produced Under Grant/Loans/TA Dec 2012
Viet Nam Dự án Phát triển và Quản lý Nguồn nước lưu vực sông : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Dec 2012
Regional
Lao People's Democratic Republic
Viet Nam
LAO/VIE REG: Xây dựng Năng lực Phòng chống HIV/AIDS cho tiểu vùng sông Mê-kông mở rộng : Bảng Dữ liệu Dự án Translated PDS Nov 2012
Viet Nam Climate Change Impact and Adaptation Study in the Mekong Delta: Climate Change Vulnerability and Risk Assessment Study for Ca Mau and Kien Giang Provinces, Vietnam - Final Report (tiếng Việt) Consultant's Reports Dec 2011