Зүүн Азийн Газар 2010: Мэдлэгийн Удирдлагын Санаачлага

Date: July 2011
Type: Books
Subject:
Series: East Asia Department Knowledge Management Initiatives

Description

Дөрөв дэх жилдээ хэвлэгдэн гарч буй энэхүү товхимол нь Зүүн Азийн Газрын (EARD) өнгөрч буй жилийн мэдлэгийн менежментийн ажлын үр дүнг толилуулж байна. Тус нийтлэл нь 2010 онд гүйцэтгэсэн 37 стратегийн мэдлэгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний (МБҮ) хураангуй нэгтгэл бөгөөд зарим тайлан судалгааны бүрэн эхийн веб холбоосыг тусгасан болно.
 

Contents

  • Өмнөх үг
  • Бодлогын зөвлөмжийн цуврал
  • Техникийн Зөвлөмжийн Цуврал
  • Салбар болон Сэдэвчилсэн судалгааны цуврал
  • Тусгай нийтлэлүүд