ASİYA İNKİŞAF BANKININ İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR SİYASƏTİ: İnformasiyanın Açıqlanması və Mübadiləsi

Institutional Document | February 2005

AİB zamanımızın ən böyük təşəbbüslərindən biri olan yoxsulluqla mübarizə ilə məşğuldur. Təqribən 700 milyon əhalisi olan regionda yaşamaq üçün gündə 1 dollardan az pula, və 1,9 milyard, bəşəriyyətin 1/4 hissəsi olan əhalisi günə təqribən 2 dollardan az pula yaşayır.

AİB zamanımızın ən böyük təşəbbüslərindən biri olan yoxsulluqla mübarizə ilə məşğuldur. Təqribən 700 milyon əhalisi olan regionda yaşamaq üçün gündə 1 dollardan az pula, və 1,9 milyard, bəşəriyyətin 1/4 hissəsi olan əhalisi günə təqribən 2 dollardan az pula yaşayır. AİB yoxsulluğu azaltmaq üçün 2 əsas istiqamətdə işləyir. AİB yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişafa yönəlmiş xüsusi layihə və proqramlara dəstək, və üzv ölkələrin hökümətlərinə insanların həyatını yaxşılaşdırmaq üçün siyasətləri və təşkilatlarının formalaşdırılmasında ideyalar verir.

Contents 

  • GİRİŞ
  • İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAFIN EFFEKTİVLİYİ
  • İCTİMAİ ƏLAQƏLƏRDƏ AİB TƏCRÜBƏSİ
  • SİYASƏT
  • STRATEGİYA
  • İCRA TƏDBİRLƏRİ
  • KADRLAR VƏ VƏSAİTİN CƏLB OLUNMASI
  • UYĞUNLUĞUN TƏHLİLİ
  • TÖVSİYƏ

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.