Azərbaycan: Ölkənin Rəqəmsal İnkişafının İcmalı

Institutional Document | January 2019

Bu hesabat sentyabr 2018-ci il tarixinə görə Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorunun vəziyyətini, dekabr 2018-ci il tarixinə görə isə bu sahədəki qanunvericiliyin vəziyyətini əks etdirir.

İKT-nin Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və karbohidrogen resurslarından asılılığın azaldılması sahəsində aparıcı rol oynayacağı gözlənilir. Bu icmal AİB-in 20197–2023-cü illəri əhatə edən Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyasının (ÖTS 2019–2023) icrası zamanı iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin stimulu kimi İKT sektorunun inkişafı ilə bağlı Azərbaycan Hökumətinin prioritetinə adekvat cavab vermək məqsədilə hazırlanmışdır. Bu hesabat 18–20 sentyabr 2018-ci il tarixlərindən etibarən Bakıda keçirilmiş məsləhətləşmələrə əsaslanır.

Contents 

  • Giriş
  • Azərbaycanın Elektron Hazırlığı
  •  Sektorun Absorpsiya Potensialı
  • Nəticələr

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • Information and Communications Technology
Countries
  • Azerbaijan
Pages
  • 29
Dimensions
  • 8.5 x 11

Related

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.