İctimai Əlaqələr Siyasəti 2011: İnformasiyanın açıqlanması və mübadiləsi

Institutional Document | October 2011

ADB launched a review in February 2010 to assess the 2005 public communications policy's (PCP) efficacy and recommend changes as necessary to improve and strengthen it. This Azeri translation of the R-paper takes into account the internal and external comments received, and the findings of the global perception surveys.

2010-cu ilin fevral ayında Asiya İnkişaf Bankı 2005-ci ilin kommunikasiya stertaegiyasının effektivliyini qiymətləndirilməsi və onun təkmilləşdirilməsi üçün müzakirələr aparmışdır. Müzakirələrdə bir sıra maraqlı insanlar və təşkilatlar iştirak etmişdir. Tövsiyyələrin ilkin versiyası iyin və noyabr aylarınada hazırlanmışdır. AİB-nın üzv ölkələrindəki bir çox maraqlı tərəflərlə strategiya üzərində müzakirələr aparılmışdır. Maraqlı tərəflərin AİB-nın fəaliyyətinin necə başa düşdüklərinin öyrənmək üçün həm də onlar arasında sorğu keçirilmiıdir.

Yenilənmiş ictimai əlaqələr sistemi daxili və xarici əlaqələrdə alımmış şərhləri və qlobal qavrama sorğularını da özündə əks etdirir.

Contents

 • Əsas müddəalar
 • Giriş
 • AİB-ın İctimai Əlaqələr Sahəsində Təcrübəsi
 • İctimai Əlaqələr üzrə Son Qlobal Tendensiyalar
 • 2005-ci il Siyasəti üzrə Təklif Olunan Təkmilləşdirmə
 • Siyasət
 • Məlumatın Açıqlanmasının Təfsilatları
 • İctimai əlaqələr yanaşması
 • İcra planı
 • Resursların cəlb edilməsi
 • Tələblərə əməl edilməsi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
 • Əlavə

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
ISBN
 • 978-92-9092-620-7 (print)
 • 978-92-9092-621-4 (web)