HONQ-KONQ, ÇİN (6 aprel 2017-ci il) — Daha yaxşı innovasiya, təhsil və infrastruktur üzrə məhsuldarlığın inkişafı ilə bağlı islahatlar Asiya və Sakit okean regionu üzrə inkişaf etməkdə olan ölkələrə yüksək gəlirli ölkələr statusunun əldə edilməsinə yardım edə bilər, deyə Asiya İnkişaf Bankının (AİB) yeni hesabatında qeyd olunub.

İnkişaf etməkdə olan Asiyanın orta gəlirli əraziləri üzrə çətinliklərin aradan qaldırılması "Asian Development Outlook (ADO) 2017" hesabatının xüsusi mövzulu fəslidir. ADO AİB-in illik iqtisadi nəşridir.

"Asiya və Sakit okean regionu üzrə ötən illərin inkişaf uğuru region üzrə əksər vətəndaşların hal-hazırda orta-gəlirli ölkədə yaşadıqlarını bildirir"-deyə AİB-in Baş iqtisadçısı Yasayuki Savada qeyd etmişdir, "Yüksək gəlir əldə etmək üçün siyasətçilər öz yanaşmalarını dəyişməli olacaqlar. İnkişafın qorunub saxlanması üçün daha çox resurslardan istifadə artıq müzakirə mövzusu deyil, son maneəni aradan qaldırmaq üçün iqtisadiyyatlar daha məhsuldar olmalıdırlar."

Hesabata əsasən 1991-ci ildə Asiya və Sakit okean regionunun yalnız 10%-i orta-gəlirli iqtisadiyyata malik ölkələrdə yaşayıb. 2015-ci ilədək regionun ən sıx məskunlaşan ölkələri Çin Xalq Respublikası, Hindistan və İndoneziyada inkişafdan qaynaqlanaraq bu rəqəm region əhalisinin 95%-ni əhatə etmişdir.

Məhsuldarlığın artırılması üçün Asiya regionu üzrə inkişaf etməkdə olan ölkələr innovasiyaya diqqət yönəltməlidirlər. Yüksək gəlirli ölkə səviyyəsinə qalxmış orta-gəlirli ölkələr digər orta gəlirli ölkələr ilə müqayisədə 2.5 dəfədən çox toplanmış tədqiqat və inkişafa nail olmuşdur.

İnnovasiya bacarıqlı işçi qüvvəsi tələb edir, bu isə öz növbəsində təhsil keyfiyyətinin inkişafına ehtiyac yaradır. Hesabat üzrə qiymətləndirmələrə əsasən insan kapitalında adambaşına düşən xərclər üzrə 20% inkişaf əmək məhsuldarlığını 3.1%-dək artıra bilər. Əsaslı təhsil siyasətləri bərabərliyi təmin edə və innovasiya və sahibkarlığı təşviq edərək inkişaf etməkdə olan Asiya və yüksək gəlirli iqtisadiyyata malik ölkələr arasında geniş təhsil boşluqlarını aradan qaldıra bilər.

Xüsusilə də enerji və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahələri üzrə infrastruktur sərmayəsi orta-gəlirli ölkələrdə inkişafı qoruyub saxlayaraq innovasiya və insan kapitalına töhfə verə bilər. İnfrastruktura ümumi daxili məhsulun 1%-nə bərabər bir dəfəlik dövlət investisiyası bu ölkənin istehsalını növbəti 7 il ərzində 1.2% artıra bilər.

Asiyanın dinamik izlənmə qeydləri göstərir ki yüksək gəlirə doğru irəliləyiş mürəkkəb olmasına baxmayaraq tamamlana bilər. Makroiqtisadi sabitliyə əsaslanaraq dəstəkverici müəssisələr və siyasətlər məhsuldarlığın əsas dayaqları - innovasiya, insan kapitalı və infrastrukturu möhkəmləndirə bilər.

Manilada yerləşən AİB daxili iqtisadi artım, ətraf mühitin dayanıqlı inkişafı və regional inteqrasiya vasitəsilə Asiya və Sakit okean regionu üzrə yoxsulluğun azaldılması məqsədinə sadiqdir. 1966-cı ildə təsis edilərək AİB region üzrə əməkdaşlığın inkişafının 50 illiyini qeyd edir. Bu 48-i regiondan olmaqla 67 üzvə məxsusdur.

Media Contact

SHARE THIS PAGE