fbpx Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistanda İqlim Dəyişikliyinin İqtisadiyyatı: Son İcmal Hesabatı və İnvestisiyalara dair Konsepsiya Qeydləri | Asian Development Bank