Asiya İnkişaf Bankı və Azərbaycan arasında Tərəfdaşlığa dair Məlumat Vərəqi | Asian Development Bank

Asiya İnkişaf Bankı və Azərbaycan arasında Tərəfdaşlığa dair Məlumat Vərəqi

Publication | September 2017
Asiya İnkişaf Bankı və Azərbaycan arasında Tərəfdaşlığa dair Məlumat Vərəqi

AİB Azərbaycanı iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, yeni iqtisadi imkanların və inkluziv iqtisadi artımın dəstəklənməsi, habelə şəhər və kənd yerləri arasında qeyri-bərabərliyin azaldılmasında dəstəkləyir.

Azərbaycan Hökuməti ölkənin rəqabətədavamlı, dayanıqlı və inkluziv iqtisadi artımı istiqamətində inkişafı məqsədilə yol xəritəsini hazırlamışdır.

AİB, həmçinin Azərbaycanda hökumətin islahatlar gündəliyini dəstəkləyəcək, eləcə də bilik məhsulları və xidmətlərinin hazırlanması və paylanılmasında ölkədaxili təcrübəni tətbiq edəcək. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsini davam etdirmək və sənaye, ticarət, kiçik və orta ölçülü müəssisələr, o cümlədən infrastrukturun inkişafında özəl müəssisələrin daha böyük rol oynamasına yardım etmək məqsədilə özəl sektorda mövcud olan imkanların araşdırılması davam etdiriləcək. AİB 1999-cu ildən etibarən Azərbaycan üçün 3,65 milyard dollar dəyərində kredit, qrant və texniki yardımı təsdiqləmişdir.   

Hər il yenilənməklə, AİB-in Məlumat Vərəqi Azərbaycan üzrə sosial və iqtisadi göstəriciləri, eləcə də ölkədə AİB-in fəaliyyətləri ilə bağlı konkret məlumatları və əlaqə məlumatlarını ehtiva edir.