fbpx Şəffaflıq vasitəsilə etimad yaradılması | Asian Development Bank

Şəffaflıq vasitəsilə etimad yaradılması

Şəffaflıq vasitəsilə etimad yaradılması

2005-ci ildən bəri, AİB-in İctimai Əlaqələr Strategiyası kommunikasiya və məlumatın yayılması, tələb olunan sorğulara cavab və maraqlı tərəflərlə əlaqə saxlama və onlarln məlumatlandırılmasında vacib rol oynamışdır.

2011-ci ilin strategiyasl 2005-də tərtib olunmuş strategoyanı daha da gücləndirir. O, çıxarılmış nəticələri və üzv ölkələrdə minlənlə maraqlı tərəflərlə əlaqəni bir araya gətirir. Bu strategiya Asiaya İnkişaf Bankının kommunikasiya külliyatıdır. Onun vasitəsilə maraqlı tərəflər və təsirə məruz qalan insanlar daha ətraflı məlumatlanacaqlar.