Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակ. Էլեկտրոնային շարժունակության ծրագիր

Institutional Document | January 2024
SHARE THIS PAGE

Սույն էլեկտրոնային շարժունակության ծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակը (ԲՍԿՇ) մշակվել է ծրագրի շրջանակում իրականացվող բոլոր գործողություններից բխող բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերն ու հնարավոր ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու և մինչև ընդունելի մակարդակներ մեղմելու նպատակով:

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակը սահմանում է սկզբունքներ, պահանջներ, ընթացակարգեր և ուղեցույցներ՝ ծրագրի շրջանակներում հնարավոր նախագծերի համար բնապահպանական և սոցիալական խնդիրների պատշաճ ուսումնասիրություն և վերանայում կատարելու նպատակով: Ծրագրի շրջանակում բոլոր նախագծերը ենթակվում են ԱԶԲ-ի Անվտանգության երաշխիքների քաղաքականության փաստաթղթում նշված երաշխիքների ապահովման պահանջներին, և և ենթակա են համապատասխանեցման Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի բնապահպանական և սոցիալական երաշխիքների չափանիշներին:

Contents

  • Ներածություն
  • Էլեկտրոնային շարժունակության ծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակ
  • Հավելված

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Climate change
  • Transport
Pages
  • 42
Dimensions
  • 8.5 x 11