fbpx Ուղղահայաց շարժունության և անվտանգության բարելավման ծրագիր | Asian Development Bank

Ուղղահայաց շարժունության և անվտանգության բարելավման ծրագիր

Translated PDS | December 2017

Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է ԱԶԲ-ին՝ խնդրելով օժանդակություն՝ հայթայթելու մայրաքաղաքի հին վերելակների վերանորոգման ֆինանսավորման միջոցներ: Փոքրածավալ տեխնիկական աջակցության /ՓՏԱ/ միջոցով կկազմվի նոր ծրագրի նախագիծ, ներառյալ բաղադրիչները, շրջակա միջավայրի պահպանման և վերաբնակեցման երաշխիքները, տնտեսական և ֆինանսական գնահատականները և այլն: ՓՏԱ-ի շրջանակներում նաև խորհրդտվություն կտրամադրվի վերելակների վերազինման և նորոգման գործընթացում ՊՄԳ հնարավորությունների վերաբերյալ:

This document dated December 2017 is provided for the ADB project 42417-045 in Armenia.