fbpx Ենթակառուցվածքների կայունության աջակցության ծրագիր (Փուլ 2) : Ծրագրի տեղեկատվական թերթիկ | Asian Development Bank

Ենթակառուցվածքների կայունության աջակցության ծրագիր (Փուլ 2) : Ծրագրի տեղեկատվական թերթիկ

Translated PDS | March 2017

Ծրագրային մոտեցման կիրառումը և բյուջեին աջակցելու նպատակով քաղաքականության վրա հիմնված վարկի տրամադրումն ապահովում են լծակներ բազմաոլորտ բարեփոխումների իրականացման համար, միևնույն ժամանակ տրամադրելով բավարար ճկունություն՝ հարմարեցնելու ծրագիրը իրավիճակի պահանջներին: Բացի այդ, քաղաքականության վրա հիմնված վարկը սատարում է բարեփոխումներին և զուգահեռաբար նաև օգնում է ֆինանսավորել բյուջեի պակասուրդը և առանձնացնել հատուկ ծախսերը, որոնք կապված են առաջարկվող բարեփոխումների շրջանակի հետ: 

This document dated March 2017 is provided for the ADB project 46220-006 in Armenia.