Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի երկրորդ ծրագիր : Ծրագրի տեղեկատվական թերթիկ

Translated PDS | December 2016

Առաջարկվող ծրագիրը կկենտրոնանա Երևան քաղաքի և Արարատի, Արմավիրի և լեռնային` Արագածոտնի մարզի վրա: Այս մարզերում բնակչության համակցված թիվը կազմում է 1,8 մլն (երկրի բնակչության 50%-ը), և մարզերի ընդհանուր տարածքը ավելի քան 5,400 քառակուսի կիլոմետր է: Այս աշխարհագրական տարածքի՝ հատկապես, Երևանի և Արարատի վրա կենտրոնանալու հիմնական պատճառը դրանց տնտեսական նշանակությունն է, ստորերկրյա ջրերի չափազանց բարձր կլանումը, երաշտի, կլիմայի փոփոխության նկատմամբ խոցելիությունը, ինչպես նաև գետավազանային կառավարման միջսեկտորային պլանների բացակայությունը:

This document dated December 2016 is provided for the ADB project 49384-002 in Armenia.