გარემოს და სოციალური მართვის ჩარჩო: ელექტრო მობილობის პროგრამა

Institutional Document | January 2024
SHARE THIS PAGE

ელექტრო მობილობის პროგრამის გარემოს და სოციალური მართვის ჩარჩო (ESMF) უზრუნველყოფს პროგრამის ყველა აქტივობასთან დაკავშირებული გარემოს და სოციალური რისკების და შესაძლო ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანას და მისაღებ დონემდე შერბილებას.

ჩარჩო განსაზღვრავს პრინციპებს, მოთხოვნებს, პროცედურებს და სახელმძღვანელოებს პროგრამის პროექტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, და გარემოსა და სოციალური საკითხების განხილვისთვის. პროგრამით გათვალისწინებული ყველა პროექტი ექვემდებარება ADB-ის უსაფრთხოების პოლიტიკას და მოთხოვნებს, რომლებიც განსაზღვრულია ADB-ის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტში, და მწვანე კლიმატის ფონდის გარემოს და სოციალური უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისად.

Contents

  • შესავალი
  • ელექტრო მობილობის გარემოს და სოციალური მართვის ჩარჩო
  • დანართი

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Climate change
  • Transport
Pages
  • 51
Dimensions
  • 8.5 x 11