საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPP) სახელმძღვანელო

Business Guide | September 2008

საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPP) წინამდებარე სახელმძღვანელო შემუშავებულია აზიის განვითარების ბანკის თანამშრომლებისა და მისი წევრი განვითარებადი ქვეყნების კლიენტებისთვის.

საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPP) წინამდებარე სახელმძღვანელო შემუშავებულია აზიის განვითარების ბანკის (ADB) თანამშრომლებისა და მისი წევრი განვითარებადი ქვეყნების კლიენტებისთვის. იგი მიმოიხილავს საჯარო-კერძო პარტნიორობის როლს, მოდელს, სტრუქტურას და საჯარო-კერძო პარტნიორობების განხორციელებას ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით. წინამდებარე სახელმძღვანელოში შესულია პოლიტიკის და გარიგების სპეციალისტების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და იგი მოიცავს საჯარო-კერძო პარტნიორობასთან დაკავშირებულ რიგ საკითხებს, პოლიტიკის შემუშავებისა და პარტნიორობის განხორციელების ჩათვლით.

მოცემული სახელმძღვანელო შესავალია საჯარო-კერძო პარტნიორობის სტრატეგიებში, პროექტების მოდელებში და განხორციელებაში, განვითარების დაფინანსების კონტექსტში.

Contents 

 • საჯარო-კერძო პარტნიორობები (PPPs) - მიმოხილვა
 • ინფრასტრუქტურის პრივატიზაციისა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის ბოლოდროინდელი გამოცდილება
 • საჯარო-კერძო პარტნიორობის სტრუქტურირება: სექტორების დიაგნოსტიკა და სექტორების „გზამკვლევი“
 • საჯარო-კერძო პარტნიორობის სტრუქტურირება: არსებული ვარიანტები
 • საჯარო-კერძო პარტნიორობის სტრუქტურირება: ვარიანტის შერჩევა
 • საჯარო-კერძო პარტნიორობის მოსამზადებელი სამუშაოები
 • საჯარო-კერძო პარტნიორობის განხორციელება
 • საჯარო-კერძო პარტნიორობის ღონისძიებები გათვლილი ღარიბ მოსახლეობაზე
 • შედეგების გაზომვის, მონიტორინგის და ანგარიშგების სქემა
 • რესურსები და ინსტრუმენტები
 • შენიშვნები