პროექტების სპეციალური ფასილიტატორის ოფისი მიღებული გაკვეთილები: ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი საქართველოში

Publication | October 2020

პროექტის სპეციალური ფასილიტატორის ოფისის მიღებული გაკვეთილების სერიის ფარგლებში, წინამდებარე პუბლიკაცია ორიენტირებულია 228 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტზე საქართველოში და წარმოადგენს აზიის განვითარების ბანკის (ADB) საჩივრების მართვის გამოცდილების პრაქტიკულ ანალიზს.

დოკუმენტში განხილულია პრობლემები, გამოწვევები და გადაწყვეტები, რომელიც პროექტის განხორციელების პროცესში, OSPF-ის მიერ იქნა გამოვლენილი დაზარალებულ ოჯახებთან და პირებთან ურთიერთობისას. OSPF-ის პრაქტიკული ანალიზის სერია მიზნად ისახავს ADB-ის საოპერაციო დეპარტამენტების, სამთავრობო და კერძო სექტორის პარტნიორების, და სხვა დაინტერესებული პირების მხარდაჭერას საჩივრების მართვის გამოცდილების დოკუმენტირებისა და მიღებული მნიშვნელოვანი გაკვეთილებისა და პრობლემის გადაჭრის მიმართულებით არსებული კარგი პრაქტიკის განსაზღვრის გზით, რაც თავის მხრივ სასარგებლო იქნება შემდგომი პროექტებისათვის.

Contents 

 • შესავალი
 • ADB-ის პორტფოლიოს მიმოხილვა საქართველოში, შერჩეულ აღმასრულებელ სააგენტოებთან ერთად
 • პროექტი: ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი
 • საჩივარი
 • მიღებული გამოცდილება
 • რეკომენდაციები

Additional Details

Type
Series
Subjects
 • ADB administration and governance
 • ADB accountability mechanism
 • Transport
 • Roads and Highways
Pages
 • 32
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • ARM210031-3
ISBN
 • 978-92-9262-088-2 (ნაბეჭდი)
 • 978-92-9262-089-9 (ელექტრონული)
 • 978-92-9262-090-5 (ელ. წიგნი)

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.