პროექტის სპეციალური ფასილიტატორის ოფისის მიღებული გამოცდილება: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა, მესამე ტრანში

Publication | October 2020

პროექტის სპეციალური ფასილიტატორის ოფისის მიღებული გამოცდილების სერიის ფარგლებში, წინამდებარე პუბლიკაცია ორიენტირებულია თბილისი-რუსთავის დამაკავშირებელი გზის მოდერნიზაციის პროექტზე საქართველოში და წარმოადგენს აზიის განვითარების ბანკის (ADB) საჩივრების მართვის გამოცდილების პრაქტიკულ ანალიზს.

დოკუმენტში განხილულია პრობლემები, გამოწვევები და გადაწყვეტები, რომელიც პროექტის განხორციელების პროცესში, გამოვლენილ იქნა პროექტის სპეციალური ფასილიტატორის ოფისის მიერ (OSPF), დაზარალებულ ოჯახებთან და პირებთან ურთიერთობისას. OSPF-ის პრაქტიკული ანალიზის სერია მიზნად ისახავს ADB-ის საოპერაციო დეპარტამენტების, სამთავრობო და კერძო სექტორის პარტნიორების, და სხვა დაინტერესებული პირების მხარდაჭერას საჩივრების მართვის გამოცდილების დოკუმენტირებისა და მიღებული მნიშვნელოვანი გაკვეთილებისა და პრობლემის გადაჭრის მიმართულებით არსებული კარგი პრაქტიკის განსაზღვრის გზით, რაც თავის მხრივ სასარგებლო იქნება შემდგომი პროექტებისათვის.

Contents 

 • შესავალი
 • ADB-ის პორტფოლიოს მიმოხილვა საქართველოში, შერჩეულ აღმასრულებელ სააგენტოებთან ერთად
 • პროექტი: საქართველოში მდგრადი ურბანული  ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა, მესამე ტრანში
 • საჩივარი
 • მიღებული გამოცდილება
 • რეკომენდაციები

Additional Details

Type
Series
Subjects
 • Transport
 • Urban development
Countries
 • Georgia
Pages
 • 30
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • ARM210032-3
ISBN
 • 978-92-9262-091-2 (ნაბეჭდი)
 • 978-92-9262-092-9 (ელექტრონული)
 • 978-92-9262-093-6 (ელ-წიგნი)

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.