ADB ອະນຸມັດ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຕອບໂຕ້ຮີບດ່ວນຂອງ ສປປລາວ ຕໍ່ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19

News Release | 25 May 2020

ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ, ຟີລິບປິນ (22 ພຶດສະພາ 2020) — ມື້ນີ້, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້ມູນຄ່າ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ເພື່ອຕອບໂຕ້ການລະບາດ ພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸນລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (ໂຄວິດ-19).

ເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນບ້ວງທຶນທີ່ສະໜອງເພີ່ມໃຫ້ແກ່ໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບອານຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ຈະຊ່ວຍກະຊວງສາທາລະ ນະສຸກໃນການຈັດຊື້ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຕເອງຂອງບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງ, ຊຸດເຄື່ອງກວດ, ອຸປະກອນການແພດ, ແລະ ລົດຮັບສົ່ງຄົນເຈັບ. ບ້ວງທຶນດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການສະໜອງອຸປະກອນເຄື່ອງມືແລະການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສາທາທີ່ເຮັດວຽກແນວໜ້າຕົວຈິງ ເພື່ອປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ, ແລະ ການປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍສຳລັບຜູ້ປ່ວຍພະຍາດໂຄວິດ-19. ບ້ວງທຶນດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະຊ່ວຍຖົມຂຸມດ້ານລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຕາມຫາຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບກໍລະນີຕິດພະຍາດ, ການສື່ສານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມພົວພັນໃນດ້ານອື່ນໆ.

ທ່ານ ເຢ ຊູ, ຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງ ADB ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ທຶນເພີ່ມບ້ວງນີ້ ຈະນໍາໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດແລະເພີ່ມຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ສປປ ລາວ ສາມາດຈັດການກັບການລະບາດພະຍາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຂອບໃຈຕໍ່ການເຝົ້າລະວັງພະຍາດຕິດຕໍ່ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຕອບໂຕ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕະຫຼອດທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ມັນຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໃຫ້ຄົງໄວ້ໃນການກະກຽມຂັ້ນສູງສຸດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບໂຕ້ໃນທຸກການກັບມາຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19”.

ມາຮອດວັນທີ່ 7 ພຶດສະພາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ 19 ກໍລະນີທີ່ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19, ໂດຍມີຫຼັກຖານການຕິດຕໍ່ຂອງພະຍາດພາຍໃນປະເທດທີ່ຈໍາກັດ. ປະເທດແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເນື່ອງຈາກການລະບາດໃນພາກພື້ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈຳນວນຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນປະເທດຂອງຕົນ ຍ້ອນບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກການລະບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ລະບົບສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ, ອຸປະກອນ ແລະເຄື່ອງມືທາງການແພດທີ່ຈຳກັດ ຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະຮັບມືໄດ້ ໂດຍມີການແຜ່ລາມຂອງເຊື້ອຈຸນລະໂລກອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ທີ່ວ່ອງໄວ.

ບ້ວງເງິນກູ້ໃໝ່ນີ້ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ບົນພື້ນຖານການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຕົ້ນປີ 2020 ຕອນທີ່ໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງພວມດຳເນີນ ໄດ້ປັບປຸງແຜນເພື່ອຈະສະໜອງທຶນມູນຄ່າ 860.000 ໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຈັດຊື້ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຕ, ເຄື່ອງຈັກອ່ານຜົນຕໍ່ເນື່ອງທັນທີ, ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມອິນຟາເລດ, ເຄື່ອງຂ້າເຊື້ອດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຈາກອາຍນໍ້າ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງມືການສື່ສານແລະການສຶກສາຕ່າງໆ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນໂຄງການທີ່ ADB ໄດ້ອະນຸມັດເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2016 ດ້ວຍເງິນກູ້ມູນຄ່າ 125​ ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະພາບໃນ ສປປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມ້າ ແລະ ຫວຽດນາມ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ ການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ລະບົບການຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ໃນອະນຸພາກພື້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊາຍແດນຂອງບັນດາປະເທດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ, ປະເທດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງອີກສອງປະເທດເຊັ່ນ: ໄທ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂອງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ADB.

ADB ມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອບັນລຸໃຫ້ພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ທົ່ວເຖິງ, ພ້ອມຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງ ໄປພ້ອມກັບການຮັກສາຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ADB ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966 ຊຶ່ງມີສະມາຊິກທັງໝົດ 68 ປະເທດເປັນເຈົ້າຂອງ—49 ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.