ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ​ (25 ມີນາ 2021) — ມື້ນີ້, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ລົງນາມໃນ ບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງບົດຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສິ່ງພິມອື່ນໆຂອງ ADB ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອ່ານແລະນໍາໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນບົດຄົ້ນຄ້ວາແລະສິ່ງພີມດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.

ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການລົງນາມໂດຍ ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ຄໍາຜົງ ນາມມະວົງໄຊ, ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທະນາກະ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ADB ປະຈຳສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ).

ດ້ວຍການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ຫໍສະໝຸດກາງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ໂຄງການຝາກຫໍສະມຸດຂອງ ADB ແລະຈະໄດ້ຮັບສິ່ງພິມດິຈິຕັອນຂອງ ADB ລວມທັງບົດຄົ້ນຄ້ວາ, ບົດສະຫຼຸບນະໂຍບາຍ, ແລະພ້ອມທັງບັນດາສິ່ງພິມປູກຈິດສຳນຶກມວນຊົນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ແລະຫຼາຍດ້ານ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຫ້ອງສະມຸດກາງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນດາສິ່ງພິມດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້. ADB ແລະ ຫໍສະມຸດກາງ ຍັງຈະໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນ ເພື່ອຊອກຫາໂອກາດໃນການຮ່ວມກັນຈັດ ເວທີເພື່ອການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະພ້ອມທັງ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຫ້ອງສະມຸດ.

ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ ຄຳຜົງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ADB ໄດ້ສະໜັບສະໜູນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນັບແຕ່ການສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແຫ່ງທຳອິດ ຈົນຮອດການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກັບ ADB ໃນການສະໜອງແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະພ້ອມທັງສິ່ງພິມຕ່າງໆກ່ຽວກັບການພັດທະນາປະເທດແລະພາກພື້ນ ໃຫ້ແກ່ ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ເພື່ອການສຶກສາຮໍ່າຮຽນແລະການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາ, ແລະທັງເປັນການ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຂອງພວກເຮົາ ໃນການພັດທະນາທາງດ້ານການສຶກສາ ໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນສຶບຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ.”

ທ່ານ ນາງ ທະນາກະ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ”ຮູບແບບການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວແບບໃໝ່ນີ້ ແມ່ນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ADB ທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ດ້ວຍວິທີການທາງຄວາມຮູ້ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາຂອງປະເທດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນດ້ານດັ່ງກ່າວຂອງພວກເຮົາໃນອານາຄົດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຍິ່ງໆຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາທີ່ທົ່ວເຖິງແລະຍືນຍົງໃນປະເທດ.”

ໃນແຕ່ລະປີ, ADB ຜະລິດຫລາຍກວ່າ 150 ສິ່ງພິມ ແລະ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຕ່າງໆໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ປີກາຍນີ້, ADB ໄດ້ຜະລິດປື້ມ 11 ເຫຼັ້ມກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ ແລະພ້ອມທັງຈັດກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໜຶ່ງຄັ້ງໃນປະເທດ. ສິ່ງພິມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການພັດທະນາການຄ້າແລະພາກເອກະຊົນ, ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ສິ່ງພິມອັນສຳຄັນຕົ້ນຕໍຂອງ ADB ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນ ການຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີ ຊຶ່ງສິ່ງພີມດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສຳລັບປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໃນນັ້ນລວມທັງ ສປປ ລາວ. ບົດສະຫລຸບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ (A policy brief on the impact of COVID-19 on tourism enterprises in the Lao PDR), ຊຶ່ງໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນມິຖຸນາຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການແຜ່ລະບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ADB ມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອການບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກ ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ທົ່ວເຖິງ, ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ, ແລະ ຍືນຍົງ, ໄປພ້ອມກັບການຮັກສາຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນທີ່ຈະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966, ADB ມີ 68 ສະມາຊິກເປັນເຈົ້າຂອງ ໃນນັ້ນມີ 49 ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.

Media Contact