ນະຄອນຫລວງມະນີລາ, ຟີລິບປິນ (10 ທັນວາ 2020) — ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນມື້ນີ້, ກາ​ນ​ຂ​ະຫຍາຍ​ໂຕທາງເສດຖະກິດໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນພາກພື້ນອາຊີ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຕິດລົບ 0,4% ໃນປີນີ້ ກ່ອນທີ່ຈະ​ກັບ​ມາຂະຫຍາຍ​ໂຕທີ່ອັດຕາ 6,8% ໃນປີ 2021 ເນື່ອງຈາກພາກພື້ນນີ້ ເດີນໜ້າສູ່ການຟື້ນໂຕ ຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19).

ການຄາດຄະເນໃໝ່ຕໍ່ກັບອັດຕາການເຕີບໂຕທາ​ງ​ເສ​ດ​ຖະ​ກິດ ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີໃນບົດລາຍງານເພີ່ມເຕີມ ຊຶ່ງມີຊື່ວ່າ: ການຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີປະຈຳປີ 2020 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ Asian Development Outlook (ADO) 2020 Update ໄດ້ປັບປຸງອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື ຈີດີພີ ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນກັນຍາຢູ່ທີ່ອັດຕາ -0,7%, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາຄາດຄະເນສໍາລັບປີ 2021 ຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງ. ແຕ່ວ່າ ການຄາດການແມ່ນຈະແຕກຕ່າງພາຍໃນພາກພື້ນ ຊຶ່ງອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ຈະມີ​ກາ​ນຂະຫຍາຍໂຕ ໃນຂະນະທີ່ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນຸພາກພື້ນອື່ນຈະຕິດລົບໃນ​ປີ​ນີ້.

ທ່ານ ຢະສຸຍຸກິ ສະວາດະ, ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງ ADB ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ການຄາດຄະເນສຳລັບປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນພາກພື້ນອາຊີ ຈະເຫັນວ່າມີສະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ. ການຄາດຄະເນອັດຕາການຂະຫຍາຍ​ໂຕ ໄດ້ຮັບການປັບຂຶ້ນສຳລັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຫຼື ສປຈີນ ແລະ ອິນເດຍ​, ຊຶ່ງເປັນສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພາກພື້ນ,” ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ “ການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ມີ​ການແກ່ຍາວ ຍັງຄົງເປັນຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍ, ແຕ່ວ່າ ການພັດທະນາວັກແຊັງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຈະຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມສ່ຽງຈາກສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້. ການໃຫ້ຢາວັກແຊັງທີ່ປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນເວລາ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນການເປີດກ້ວາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຟື້ນໂຕຂອງການເຕີບໂຕໃນພາກພື້ນ.”

ການແຜ່ລະບາດທີ່ນໍາໄປສູ່ການປິດປະ​ເທດ ແລະ ການຈຳກັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການຜ່ອນຄາຍໃນຫຼາຍໆລະດັບໃນພາກພື້ນ ດ້ວຍການກັບມາດຳເນີນກິດຈະການຄືນຂອງການສົ່ງອອກສິນຄ້າຢ່າງໄວວາ ຈາກທີ່ມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄຕມາດສອງ. ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ຈະກັບຄືນ​ມາໃນລະດັບກ່ອນເກີດມີການແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໃນພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ຊຶ່ງເປັນພາກພື້ນທີ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ຮັບການຈຳກັດ ຫຼື ປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນຫຼາຍເດືອນຜ່ານມານີ້. ການຟື້ນໂຕໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເຖິງວ່າ ເບິ່ງຄືວ່າຈະຊັກຊ້າກໍ່ຕາມ.  

ບັນດາປະເທດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄາດວ່າຈະຕິດລົບໃນປີນີ້. ຍົກເວັ້ນປະເທດໃນອະນຸພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ໂດຍມີການຄາດຄະເນວ່າ ອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕປັບຂຶ້ນມາທີ່ 1,6% ໃນປີ 2020 ຫລັງອັດຕາການຂະຫຍາຍ​ໂຕໄວກ່ວາການຟື້ນໂຕທີ່ໄດ້ຄາດໄວ້ໃນ ສ ປ ຈີນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ, ຈີນ. ການຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍໂຕໃນແຖບອາຊີຕາເວັນອອກສຳລັບປີ 2021 ແມ່ນຮັກສາໄວ້ທີ່ອັດຕາ 7,0%.

ຈີດີພີ ໃນແຖບອາຊີໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຕິດລົບ 6,1% ໃນປີ 2020, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການປັບຂຶ້ນຈາກອັດຕາຕິດລົບ 6,8% ທີ່ໄດ້ຄາດໄວ້ໃນເດືອນກັນຍາ. ການຂະຫຍາຍ​ໂຕໃນແຖບອາຊີໃຕ້ ແມ່ນຄາດວ່າຟື້ນໂຕກັບມາທີ່ອັດຕາ 7,2% ໃນປີ 2021. ການຂະຫຍາຍຕົວຄາດຄະເນສຳລັບອິນເດຍ, ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຂະໝາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ​ຂ​ອງພາກພື້ນ, ສຳລັບສົກປີງົບປະ ມານ 2020 ແມ່ນປັບໂຕຂຶ້ນຢູ່ທີ່ອັດຕາ -8,0% ຊຶ່ງປັບຂຶ້ນຈາກອັດຕາ -9.0%  ທີ່ໄດ້ຄາດໄວ້ໃນເດືອນກັນຍາ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການຄາດຄະເນສຳລັບປີ 2021 ແມ່ນຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ທີ່ອັດຕາ 8,0%.

ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງ​ຫຍາກ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດCOVID-19 ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມຍັງສືບຕໍ່, ໂດຍສະເພາະໃນ ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ. ການຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງອະນຸພາກພື້ນນີ້ໃນປີ 2020 ຖືກປັບລົງຢູ່ທີ່ອັດຕາ -4,4% ຫລຸດລົງຈາກອັດຕາ -3,8% ທີ່ໄດ້ຄາດໄວ້ໃນເດືອນກັນຍາ. ການຄາດຄະເນຂອງອະນຸພາກພື້ນດັ່ງກ່າວສຳລັບປີ 2021 ກໍ່ຖືກປັບຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ, ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້ຄາດວ່າ ຈະຂະຫຍາຍໂຕເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ອັດຕາ 5,2% ໃນປີໜ້າ ເມື່ອທຽບກັບ ການຄາດຄະເນອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ 5,5%  ທີ່ໄດ້ຄາດໄວ້ໃນເດືອນກັນຍາ.

ການຄາດຄະເນສຳລັບອະນຸພາກພື້ນປາຊີຟິກ ແມ່ນບໍ່ປ່ຽນແປງທັງໃນປີ 2020 ແລະ 2021 ຢູ່ທີ່ອັດຕາ -6,1% ແລະ 1,3% ຕາມລຳດັບ. ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງອະນຸພາກພື້ນອາຊີກາງສຳລັບປີ 2020 ຍັງຄົງຢູ່ທີ່ອັດຕາ -2,1%, ແຕ່ການຄາດຄະເນສຳລັບປີ 2021 ແມ່ນຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍຢູ່ທີ່ອັດຕາ 3,8% ຈາກການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕທີ່ອັດຕາ 3,9% ຊຶ່ງໄດ້ຄາດໄວ້ໃນເດືອນກັນຍາ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນພາກພື້ນຄາດວ່າຈະຫລຸດລົງທີ່ລະດັບ 2,8% ໃນປີ 2020 ຈາກລະດັບ 2,9% ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນກັນຍາ, ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການການບໍລິໂພກຫຼຸດລົງ ແລະ ລາຄານ້ຳມັນຕໍ່າ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ສຳລັບປີ 2021 ຄາດວ່າຈະຢູ່ທີ່ 1,9%, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຈາກອັດຕາ 2,3% ທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ. ລາຄານໍ້າມັນຍັງຮັກສາຢູ່ທີ່ 42,50 ໂດລາຕໍ່​ບາ​ເລ​ວໃນປີ 2020 ກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມຂື້ນເປັນ 50 ໂດລາຕໍ່ບາ​ເລ​ວໃນປີ 2021.

ການຄາດຄະເນການພັດທະນາຂອງອາຊີ ເປັນສິ່ງພິມກ່ຽວກັບເສດຖະກິດອັນຕົ້ນຕໍຂອງ ADB ຊຶ່ງໄດ້ຈັດພີມເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນເມສາຂອງທຸກໆປີ ສ່ວນສະບັບປັບປຸງ ຈະໄດ້ຖືກຈັດພິມເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນກັນຍາ ແລະ ບົດສະຫລຸບຫຍໍ້ເພີ່ມເຕີມ ຈະໄດ້ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ຕາມປົກກະຕິແມ່ນໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ເດືອນທັນວາ. ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ ໝາຍເຖິງ 46 ປະເທດສະມາຊິກທີ່ກຳລັງພັດທະນາຂອງ ADB.

ADB ມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອການບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງ, ທົ່ວເຖິງ, ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງ, ໄປພ້ອມກັບການຮັກສາຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນທີ່ຈະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1966, ADB ມີ 68 ປະເທດສະມາຊິກເປັນເຈົ້າຂອງ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີ 49 ປະເທດທີ່ມາຈາກພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.

Media Contact