ມະນີລາ, ຟີລິບປິນ (3 ເມສາ 2020) — ອີງຕາມການຄາດຄະເນການພັດທະນາອາຊີປະຈໍາປີ 2020 ຊຶ່ງເປັນບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີທີ່ສຳຄັນ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ການຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນໂດຍລວມຂອງບັນດາປະເທດ ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາຈະຫຼຸດລົງ ຢ່າງແຮງໃນປີ 2020 ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸນລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ກ່ອນທີ່ຈະຟື້ນໂຕຄືນໃນປີ 2021.  

ບົດລາຍງານໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ການຂະ​ຫຍາຍໂຕຂອງພາກພື້ນຈະຢູ່ທີ່ 2,2% ໃນປີ 2020 ຊຶ່ງຫຼຸດລົງຈາກ 3,3% ເມື່ອທຽບກັບ 5,5% ທີ່ໄດ້ມີ​ການຄາດຄະ​ເນໄວ້ໃນເດືອນກັນຍາປີ 2019. ການຂະ​ຫຍາຍໂຕ ຈະຢູ່ທີ່ລະດັບ 6,2% ໃນປີ 2021 ຖ້າວ່າການແຜ່ລະບາດຫາກສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ. ໂດຍບໍ່ລວມເອົາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດອຸດສະຫະກຳໃໝ່ເຊັ່ນ: ຮົງກົງ, ຈີນ; ສາທາລະນະລັດເກົາຫລີ; ສິງກະໂປ; ແລະ ໄຕ້ຫວັນ, ຈີນ ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາແມ່ນຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນ​ລະ​ດັບ 2,4% ໃນປີນີ້ ເມື່ອທຽບໃສ່ 5,7% ໃນປີ 2019 ກ່ອນທີ່ຈະຟື້ນຕົວກັບມາຢູ່ທີ່ອັັດຕາ 6,7% ໃນປີໜ້າ.

ທ່ານ ຢະສຸຍຸກິ ສະວາດະ, ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງ ADB ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ຍ້ອນການວິວັດຂອງພະຍາດລະບາດໃນທົ່ວໂລກນີ້, ເຮັດ​ໃຫ້ການຄາດຄະເນເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ແມ່ນມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສູງ. ການຂະ​ຫຍາຍໂຕອາດຈະຫຼຸດລົງຕື່ມ ແລະ ການຟື້ນໂຕອາດຈະຊ້າກ່ວາອັດຕາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຄາດໄວ້ໃນປະຈຸບັນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນຈຳເປັນ ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດພະ ຍາດ COVID-19 ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້, ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກຸ່ມຄົນທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ”.

ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ການຫລຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ, ການບໍລິການ, ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການລົງທຶນໃນໄຕມາດທຳອິດ ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງ COVID-19 ຈະຖ່ວງດຶງການຂ​ະ​ຫຍາຍໂຕໃຫ້ຫຼຸດລົງມາ​ຢູ່ທີ່ອັດຕາ 2,3% ໃນປີນີ້. ການຂະ​ຫຍາຍໂຕຈະຟື້ນໂຕສູງຂຶ້ນກ່ວາອັດຕາປົກກະຕິ ທີ່ອັດຕາ 7,3% ໃນປີ 2021 ກ່ອນທີ່ຈະພິກກັບຄືນມາຢູ່ທີ່ອັດຕາຂະ​ຫຍາຍໂຕປົກກະຕິ. ໃນປະ​ເທດອິນເດຍ, ບັນດາມາດຕະການເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະລ​າດຂອງເຊື້ອຈຸນລະໂລກ ປະກອບກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອ່ອນແອລົງໃນປີນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຮອງຮັບປ​ະ​ໂຫຍດການຫຼຸດພາສີໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການປະຕິຮູບຂະແໜງການເງິນ. ການ​ຂ​ະ​ຫຍາຍໂຕຂອງອິນເດຍແມ່ນຄາດວ່າຈະຫລຸກລົງຢູ່​ໃນລະດັບ 4,0% ໃນສົກງົບປະມານປີ 2020 ກ່ອນທີ່ຈະເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່​ໃນລະດັບ 6,2% ໃນປີງົບປະມານ 2021.

ເນື່ອງ​ຈາກຈຸດອ່ອນສ່ວນໃຫຍ່ໃນທົ່ວອາຊີແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກທີ່ຊຸດໂຊມ, ໂດຍການຂະ ຫຍາຍໂຕຢຸດສະງັກ ຫລື ມີ​ກາ​ນເຮັດສັນຍາ​ກັບກຸ່ມເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ເຂດເອີຣົບ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ຜູ້ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ນ້ຳມັນຈຳນວນໜຶ່ງ, ເຊັ່ນວ່າປະເທດອາຊີກາງ ຈະປະເຊີນ ກັບການຕົກລົງຂອງລາຄາສິນຄ້າ. ລາຄານ້ຳມັນຄາດວ່າຈະມີລາຄາສະເລ່ຍຢູ່​ທີ່ 35 ໂດລາຕໍ່ບາເຣນໃນປີນີ້, ເຊິ່ງ ຫຼຸດລົງຈາກ 64 ໂດລາໃນປີ 2019​.​

ບັນດາປະເທດອະນຸພາກພື້ນອາຊີ ທີ່ກຳລັງພັດທະນາທັງໝົດ ຈະປະເຊີນກັບການເຕີບໂຕທີ່ອ່ອນແອລົງໃນປີນີ້ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກອ່ອນແອລົງ ແລະ ເສດຖະກິດໃນບາງປະເທດກໍ່ອ່ອນແອລົງ ອັນເນື່ອງມາຈາກການລະບາດກະທັນຫັນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄວບຄຸມ. ບັນດາອະນຸພາກພື້ນ ຊຶ່ງມີການເປີດກ້ວາງທາງເສດຖະກິດເຊັ່ນ: ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ພາກພື້ນທີ່ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດເພິ່ງພາອາໄສການທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນ: ພາກພື້ນປາຊີຟິກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ. ກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນປາຊີຟິກແມ່ນຄາດວ່າຈະຫົດໂຕລົງ​ມາ​ຢູ່ທີ່ອັດຕາ 0,3% ໃນປີ 2020 ກ່ອນທີ່ຈະຟື້ນໂຕຄືນມາທີ່ອັດຕາ 2,7% ໃນປີ 2021.

ພາກພິເສດຂອງບົດລາຍງານສະບັບປັບປຸງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຂອງການລະບາດຂອງ COVID-19 ຕໍ່ກັບເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ຕໍ່ກັບຂະແໜງການພາຍໃນຂ​ອງບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້. ມູນຄ່າເສຍຫາຍຂອງໂລກຕໍ່ກັບການລະບາດແມ່ນຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 2,0 ຫາ 4,1 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ທຽບເທົ່າກັບການສູນເສຍໃນລະຫວ່າງ 2,3% ຫາ 4,8% ຂອງມູນຄ່າ     ຍ​ອດລວມຜະລິດຕະພັນຂອງໂລກ. ເຊິ່ງມີການປັບປຸງການຄົ້ນຄວ້າກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງ ADB ທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 6 ມີນາ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລັກສະນະຂອງໂລກລະບາດ, ການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍການກັກກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມໃນການເດີນ ທາງທົ່ວໂລກແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການລະບາດ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າການລະບາດໄດ້ກະທົບກິດຈະກຳທາງເສດ ຖະກິດໃນ ສປຈີນ ແນວໃດ.

ຄວນສັງເກດວ່າ ການຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່ການສະໜອງ, ການໂອນ​ເງິນ​ກັບ, ຄ່າໃຊ່ຈ່າຍໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບອັນຮີບດ່ວນ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງການເງິນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມກັບຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຕໍ່ກັບການສຶກສາ ແລະ ເສດຖະກິດ.

ADB ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຈະບັນລຸໃຫ້ພາກພື້ນອາຊີແລະປາຊີຟິກຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ທົ່ວເຖິງ, ພ້ອມຮັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງ ໄປພ້ອມກັບການຮັກສາຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966, ADB ມີ 68 ປະເທດສະມາຊິດເປນເຈົ້າຂອງ ໃນນັ້ນມີ 49 ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.

Media Contact