The Greater Mekong Subregion Northern Power Transmission Project was designed to connect the rural northern region of the Lao PDR to the nation’s main power grid and reduce poverty.

“ຕອນພວກເຮົາເປີດໄຟຟ້າຢູ່ເຮືອນຂອງພວກເຮົາຄັ້ງທໍາອິດ, ພວກເຮົານັ່ງຮ່ວມກັນ, ເບິ່ງແສງສະຫວ່າງ, ແລະດີໃຈຫຼາຍຈົນນໍ້າຕາຊືມອອກມາ.”

ກ່າວໂດຍ ນາງ ບົວຈັນ ສຸກສີ ຈາກບ້ານ ຈີງໂຈ້.

ນາງ ບົວຈັນ ສຸກສີ ອາໄສຢູ່ກັບຜົວ ແລະ ລູກນ້ອຍ 2 ຄົນ ທີ່ບ້ານ ຈີງໂຈ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເຊິ່ງເປັນເຂດພູດອຍທາງພາກເໜືອສຸດ ຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ). ເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ, ການຂາດແຄນໄຟຟ້າ ໄດ້ຈຳກັດການຜະລິດ ແລະ ການເດີນທາງຂອງຄອບຄົວຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພໃນຕອນກາງຄືນ.

ທັງໝົດນັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງໃນປີ 2016, ເມື່ອເຮືອນທ່ານນາງສຸກສີ ທີ່ເປັນເຮືອນໄມ້ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງປະເທດ. ນາງບໍ່ຕ້ອງຟ້າວກັບຄືນເມືອເຮືອນເພື່ອເຮັດອາຫານແລງ, ເຮັດໃຫ້ນາງມີເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໄປປູກເຂົ້າ, ປູກຜັກ ແລະ ເຮັດສວນກ້ວຍຢູ່ໄຮ່.

ນາງກ່າວວ່າ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງງ່າຍໃນການຈັດການວຽກຄົວເຮືອນ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ເປັນວຽກທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ, ຍ້ອນມີເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ໝໍ້ຫຸງເຂົ້າ, ເຄື່ອງປັ່ນ, ແລະ ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານ. ລູກຂອງນາງ ໃນປະຈຸບັນ ສາມາດຮຽນໜັງສືໃນຕອນກາງຄືນ. ຜົວຂອງລາວກໍ່ສາມາດຊາກໂທລະສັບໄດ້, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຜູ້ຊື້ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ຄົ້ນຫາຊ່ອງທາງທຸລະກິດອື່ນໆ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ນາງ ບົວຈັນ ສຸກສີ ອາໄສຢູ່ກັບຜົວ ແລະ ລູກນ້ອຍ 2 ຄົນ (ພຶດສະພາ 2021). ຮູບຖ່າຍ: ທ່ານ ຄຳພອນ ສີເຈນ, ພະນັກງານບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ ປະຈຳແຂວງຜົ້ງສາລີ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ໃຫ້ສິນເຊື່ອທີ່ບໍ່ມີດອກເບ້ຍແກ່ຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ. ມັນໄດ້ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ທຸກຍາກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ເດີນທາງ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

  The project gave no-interest credit to poor households to gain electricity access. It significantly improved the living conditions of the poor, especially the safety and mobility of women and children.

ການສະໜອງໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈຳນວນ 24.000 ຄົວເຮືອນ.

ຄອບຄົວຂອງ ນາງ ສຸກສີ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າພາກເໜືອຂອງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຊຶ່ງເປັນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 24.095 ຄົວເຮືອນ, ໃນນັ້ນມີ 8.832 ຄອບຄົວເປັນທຸກຍາກ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ.

ໂຄງການໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສົ່ງຈາກສະຖານີຍ່ອຍເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄປຫາຊຸມຊົນ. ຮູບຖ່າຍ: ທີມງານໂຄງການ ADB

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງຄວາມຍາວເກືອບ 400 ກິໂລແມັດ ແລະ ສະໜອງສິນເຊື່ອທີ່ບໍ່ມີດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການຍັງປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ການຄ້າໄຟຟ້າສອງສົ້ນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ.ໂຄງການໄລຍະ ປີ 2010-2019 ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL),ເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນຄຸ້ມ ຄອງການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ. ໂຄງການນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືປະຈຳປະເທດ ໄລຍະສົກປີ 2017-2020 ຂອງ ADB ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ລັດຖະບານ ໃນການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ທ່ານນາງ ໂຊໂນມິ ທະນາກະ (Sonomi Tanaka) ຜູ້ຕາງໜ້າ ADB ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: “ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜັບສະ ໜູນການສະໜອງພະລັງງານຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ ພາຍໃນປີ 2020. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງກັນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ. ໂຄງການນີ້ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍປະເທດລາວ ສືບຕໍ່ສົ່ງອອກພະລັງງານໃຫ້ແກ່ປະເທດໄທ ແລະ ເພີ່ມລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.”

“ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເອດີບີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີໂອກາດສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ເຂົ້າເຖິງ ໂທລະສັບມືຖື, ໂທລະພາບ ແລະ ສື່ຕ່າງໆທີ່ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.”

ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ອຸ່ນເນື້ອ ສີວັນເພັງ, ຜູ້ຈັດການບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານ ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າເຖິງໂອກາດ

ການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈໍານວນໜຶ່ງ ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ເຮືອນຂອງພວກເຂົາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຜະລິດຫັດຖະກໍາຂັ້ນພື້ນຖານ ຈົນເຖິງການເຮັດອາຊີບເປັນຊ່າງໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍ. ນອກນີ້ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ຍັງມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນ 86%, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 67% ໃນເມື່ອກ່ອນ. ລະດັບຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດພາຍໃນເຮືອນຍັງຫຼຸດລົງ ຍ້ອນວ່າຄົວເຮືອນຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ປ່ຽນໂຄມໄຟທີ່ໃຊ້ນໍ້າມັນກາຊວນ ມາເປັນດອກໄຟ ແລະ ປ່ຽນເຕົາຟືນ ມາເປັນໝໍ້ຫຸງເຂົ້າໄຟຟ້າ.

ຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກໄດ້ຮັບກົງເຕີວັດແທກໄຟຟ້າ,ການບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ແລະວາງສາຍໄຟ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສະໜອງ ສິນເຊື່ອໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ຈຳນວນ 700.000 ກີບ (ເທົ່າກັບປະມານ 70 ໂດລາ) ແລະ ສາມາດຈ່າຍຄືນ ພາຍໃນ ໄລຍະ 35 ເດືອນ ໃນລາຄາ 20.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. ບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມືກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ໂຄງການໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຊຸມຊົນ ເພື່ອອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄົວເຮືອນທີ່ແມ່ຍິງເປັນຫົວຫນ້າຄອບຄົວ.

ທ່ານ ອຸ່ນເນື້ອ ສີວັນເພັງ, ຜູ້ຈັດການບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງຜົ້ງສາລີ ກ່າວວ່າ “ເມື່ອກ່ອນ, ເມື່ອພວກເຮົາໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງ, ຈະມີພຽງແຕ່ຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເວົ້າກັບພວກເຮົາ ເພາະວ່າແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ເວົ້າພາສາລາວ ບໍ່ໄດ້."

  The project expanded electricity access to more than 24,095 households, including 8,832 poor households living in the provinces of Phongsali, Xaignabouli, and Vientiane.

ນາງສຸກສີ ເຊິ່ງເປັນຊົນເຜົ່າອາຄາ ແລະ ເວົ້າພາສາທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ປັບປຸງທັກສະພາສາລາວຂອງຕົນ ໂດຍການເບິ່ງໂທລະພາບ.ກ່ອນຄອບຄົວຂອງນາງຈະມີໄຟຟ້າໃຊ້, ຜົວຂອງ ນາງ ສຸກສີ ເຄີຍເປັນສະມາຊິກຄອບຄົວດຽວທີ່ເວົ້າພາສາລາວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບ້ານ. ດຽວນີ້, ນາງເວົ້າວ່າ, “ຂ້ອຍໝັ້ນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບ້ານ ແລະ ເວົ້າກັບຄົນພາຍນອກ ເພາະວ່າຂ້ອຍເຂົ້າໃຈພາສາລາວໄດ້ຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ.”


ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ: https://www.adb.org/results/power-poor-scheme-empowers-rural-women-lao-pdr

ໝາຍເຫດ :

  • ກໍ​ລະ​ນີ ສຶກ​ສານີ້ ຕົ້ນ​ສະ​ບັບ​ແມ່ນ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ຖ້າ​ສະ​ບັບ​ພາ​ສາ​ລາວບໍ່​ຈ໋ະ​ແຈ້ງ ແມ່ນ​ໃຫ້ເອົາ​ພາ​ສາ ອັງ​ກິດ​ເປັນ​ຫລັກ.
  • ຕົ້ນ​ສະ​ບັບຂອງ ກໍ​ລະ​ນີ ສຶກ​ສານີ້ແມ່ນ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແພ່ຢຢູ່ https://www.adb.org ໃນ​ເດືອນ ຕຸ​ລາ 2021.
SHARE THIS PAGE