АХБ Стратеги 2030: Цэцэглэн хөгжсөн, хүртээмжтэй, тэсвэртэй, тогтвортой Ази, Номхон далайн бүсийг цогцлоох нь

Institutional Document | July 2018

2030 он хүртэлх стратеги нь бүс нутгийн хувьсан өөрчлөгдөж буй хэрэгцээ шаардлагад илүү үр дүнтэй нийцэн ажиллах АХБ-ны арга замыг тодорхойлсон баримт бичиг юм.

Ази, Номхон далайн бүс нутаг ядуурлыг бууруулах, эдийн засгийн хөгжлийг цогцлоох тал дээр өнгөрөгч тавин жилд гайхалтай амжилт гаргасан. Энэхүү томоохон шилжилтийн үед Азийн хөгжлийн банк (АХБ) нь бүс нутгийн чухал түнш байсаар ирсэн бөгөөд хөгжлийн дараагийн үе шатанд нь ч үргэлжлүүлэн хамтран зүтгэх зорилготой ажиллаж байна.

АХБ 2030 он хүртэлх стратегийнхээ хүрээнд Ази, Номхон далайн бүс нутагт нэн ядуурлыг арилгах хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ цэцэглэн хөгжсөн, хүртээмжтэй, тогтвортой, сөрөг нөлөөг даван туулах чадвартай бүс нутгийг цогцлоохын төлөө тууштай ажиллана.

Contents

 • Товчоон
 • Оршил
 • Хувьсан өөрчлөгдөж буй орчин ба сорилт
 • АХБ-ны хэтийн зорилго ба үнэ цэнийн бүтээн байгуулалт
 • АХБ-ны үйл ажиллагааны суурь зарчмууд
 • Улс орнуудын ангилалд тохируулсан аргачлал
 • Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлүүд
 • Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх нь
 • Хөгжлийг дэмжих санхүүгийн нөөцийг татан төвлөрүүлэх нь
 • Мэдлэгийн үйлчилгээг бэхжүүлэх нь
 • Илүү хүчтэй, чадвартай, хурдтай АХБ
 • Нэгдмэл АХБ
 • Хавсралт: АХБ-ны үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэх явц болон хэлэлцүүлгийн тойм

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
 • Strategy 2030
Pages
 • 54
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • TCS189470-3
ISBN
 • 978-92-9261-496-6 (хэвлэмэл)
 • 978-92-9261-497-3 (цахим)