Амжилтын төлөө хамтдаа 2015: Ядуурлын эсрэг түншлэл

Энэхүү бүтээлд Ази-Номхон далайн бүс нутагт хөгжлийн үр нөлөө, тэргүүн туршлага, инновацийг түгээн дэлгэрүүлсэн 14 төслийг сорчлон оруулсан. АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орнуудын нөр их хөдөлмөр, АХБ-ны төслийн баг болон бусад түншүүдийн хамтын ажиллагааны үр дүнд эдгээр төслүүд амжилттай хэрэгжсэн юм. Энэхүү төслүүдийн үр нөлөөгөөр Ази-Номхон далайн бүс нутагт аж төрж буй олон сая хүний амьдрал ахуй хэдий нь өөрчлөгдсөн бөгөөд өөрчлөгдсөөр ч байна.

Номын талаар

“Хөгжлийн үр нөлөөг хянах нь” тайлангийн дагалдах товхимол болох АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА бүтээлийг АХБ хөгжиж буй гишүүн орнуудынхаа хамтаар эрхлэн гаргалаа.

Илүү ихийг эндээс уншина уу: Project Results and Case Studies.

Contents 

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/mn/publications/together-we-deliver-2015-partnerships-against-poverty on 02 February 2023