Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан

Төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тогтолцоог бэхжүүлж, улс даяарх эмийн аюулгүй байдлыг сайжруулна. Тус төсөл нь Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас хэрэгжүүлсэн салбарыг хөгжүүлэх өмнөх төслүүдийн үргэлжлэл болно.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 41243-012, 41243-023 in Mongolia.

Subtype 

Translated PDS

 

 

 
This page was generated from https://www.adb.org/mn/projects/documents/41243-023-project-data-sheet-mn on 19 August 2019