fbpx Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан | Asian Development Bank

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан

Translated PDS | September 2018

Төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тогтолцоог бэхжүүлж, улс даяарх эмийн аюулгүй байдлыг сайжруулна. Тус төсөл нь Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас хэрэгжүүлсэн салбарыг хөгжүүлэх өмнөх төслүүдийн үргэлжлэл болно.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 41243-012, 41243-023 in Mongolia.