fbpx Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан | Asian Development Bank

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан

Translated PDS | September 2018

Tөслийн үр дүнд Монгол Улсын эмч, эмнэлгийн ажилтнууд, өвчтөнүүдийн аюулгүй байдал сайжирна. Үүний тулд (i) цус сэлбэлтийнн аюулгүй байдлыг хангах, (ii) эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, (iii) эмнэлгээс шалтгаалсан халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хянах чиглэлээр ажиллана. Тус төсөл нь Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарт Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас өмнө нь хэрэгжүүлсэн салбарын хөгжлийн төслүүдийн үргэлжлэл болно.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 45009-002 in Mongolia.