fbpx Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл: Төслийн Мэдээллийн Тайлан | Asian Development Bank

Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл: Төслийн Мэдээллийн Тайлан

Translated PDS | September 2018

Төслийн хүрээнд Монгол Улс Дэлхийн Худалдааны Байгууллага (ДХБ)-ын Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдал (УМЭХА)-ыг хангах арга хэрэгслийг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж, өнөөгийн тогтолцоогоо сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. Хөдөө аж ахуй, хүнсний бараа бүтээгдэхүүний худалдаа эргэлтийг нэмэгдүүлж, эдийн засгаа төрөлжүүлэхэд УМЭХА тогтолцоог бэхжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Үүний тулд хяналт шалгалтын байгууламж, лабораториудыг шинэчлэх, хяналтын удирдлагын систем хөгжүүлэх замаар хяналт, шалгалтын үйл ажиллагааг олон улсын стандартад нийцүүлэх зэрэг ажлууд хийгдэнэ.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 46315-001 in Mongolia.