fbpx Бүс нутгийн логистикийг хөгжүүлэх төсөл : Төслийн МэдээллийнТайлан | Asian Development Bank

Бүс нутгийн логистикийг хөгжүүлэх төсөл : Төслийн МэдээллийнТайлан

Translated PDS | September 2018

Төслийг амьжиргааны түвшин харьцангуй доогуур бүс болох Замын-Үүдэд хэрэгжүүлнэ. Тус бүс нутаг говь цөлийн бүтэцтэй бөгөөд ядуу оршин суугч олонтой, тээврийн үйлчилгээ муу хөгжсөн, зардал нь өндөр тул хөдөөгийн ядуурлыг бууруулахад шаардлагатай эдийн засгийн өсөлт явагдахгүй байна. Бүс нутагт тулгарч буй энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд томоохон хөрөнгө оруулалтын шийдэл нь логистикийн төв хөгжүүлэх явдал хэмээн орон нутгийн захиргаа болон оршин суугчид үзэж байна.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 41192-013 in Mongolia.