fbpx Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа : Төслийн МэдээллийнТайлан | Asian Development Bank

Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа : Төслийн МэдээллийнТайлан

Translated PDS | September 2018

Төслийн хүрээнд улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, соёлын хүрээнд болон гэр бүлийн харилцаанд жендэрийн тэгш байдлыг хамгаалах замаар энэ чиглэлийн байгууллага, мэргэжилтнүүдийн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх чадавхыг бэхжүүлнэ. Хүлээгдэж буй үр дүнгийн нэг ньэмэгтэйчүүдийн эрхийг болон аюулгүй байдлыг нь хамгаалахад чиглэгдэнэ.

This document dated September 2018 is provided for the ADB project 50093-001 in Mongolia.