Хариуцлагын механизмын товхимол

Publication | April 2018
SHARE THIS PAGE

АХБ-ны Хариуцлагын механизмд хандан гомдол гаргасны дараа юу болдог вэ? Гомдол гаргагчийн сонгох боломжтой хоёр чиг үүргийнталаар товч мэдээллийг энэхүү танилцуулгаас авна уу.

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB accountability mechanism
Countries
  • Mongolia