fbpx Хариуцлагын механизмын товхимол | Asian Development Bank

Хариуцлагын механизмын товхимол

Хариуцлагын механизмын товхимол

АХБ-ны Хариуцлагын механизмд хандан гомдол гаргасны дараа юу болдог вэ? Гомдол гаргагчийн сонгох боломжтой хоёр чиг үүргийнталаар товч мэдээллийг энэхүү танилцуулгаас авна уу.