Иргэний нийгмийн танилцуулга: Монгол улс

Publication | May 2019

Нийгэм эдийн засгийн шилжилт өрнөсөн сүүлийн гучин жилд Монгол Улсын иргэний нийгмийн байгууллагууд хэрхэн хувьсаж, хөгжиж ирснийг энэхүү танилцуулгад өгүүлнэ.

Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэний нийгмийн байгууллагуудын мэдээлэл, холбогдох хууль эрх зүйн орчин түүний хэрэгжилт болон өнөөгийн төр - иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааны талаарх мэдээллийг энэхүү танилцуулгад багтаасан. Иргэний нийгмийн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээлийг хэрхэн даван туулах, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах зэрэгт уг таницуулгын зөвлөмжүүд чиглэнэ.

Additional Details

Type
Series
Subjects
  • ADB administration and governance
  • ADB and civil society
  • Governance and public sector management
  • Participation
Countries
  • Mongolia
Pages
  • 12
Dimensions
  • 8.5 x 11
SKU
  • BRF190427-3

Related

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.