Kemudahan Kewangan Hijau Pemangkin ASEAN – Program Pemulihan Hijau (ACGF GRP): Rangka Kerja Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial

Institutional Document | November 2020
SHARE THIS PAGE

Rangka kerja ini menetapkan prinsip, peraturan, tatacara dan garis panduan bagi melaksanakan usaha wajar alam sekitar dan sosial bagi projek-projek Program Pemulihan Hijau Pemangkin Kemudahan Kewangan Hijau ASEAN yang berpotensi.

Program Pemulihan Hijau Pemangkin Kemudahan Kewangan Hijau ASEAN (ACGF GRP) merupakan program pembiayaan berbilang negara kendalian ADB yang dikaitkan dengan Pemangkin Kemudahan Kewangan Hijau ASEAN. Satu Rangka Kerja Pengurusan Alam Sekitar dan Sosial (ESMF) telah dibangunkan bagi memastikan bahawa risiko dan impak alam sekitar dan sosial daripada semua projek di bawah program tersebut akan dikurangkan dan diringankan ke tahap yang boleh diterima. Semua projek ACGF GRP tertakluk kepada syaratsyarat dasar perlindungan ADB sepertimana yang digariskan dalam Kenyataan Dasar Perlindungan ADB (SPS).

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Safeguards
  • ADB funds and products
Dimensions
  • 8.5 x 11