एडिबीको प्रतिबन्धबारे बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

Publication | February 2022
SHARE THIS PAGE

यस मार्गदर्शनले एडिबीको पूर्ण प्रतिबन्धहरूको सूचीमा पहुँच पाउने निर्देशनहरूसहित एडिबीका प्रतिबन्धहरूबारे बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दछ ।

जालसाजीपूर्ण, भ्रष्ट, गोप्य साँठगाँठ, जबर्जस्ती, करकाप, दुरुपयोग, अवरोध गर्ने अभ्यास वा अन्य सदाचार उल्लङ्घमा संलग्न हुने संस्थाहरूमाथि एडिबीले प्रतिबन्ध लगाउँछ । प्रतिबन्धमा परेका संस्थालाई एडिबीको लगानी, सञ्चालन र सहयोगका गतिविधिमा भाग लिनबाट रोक्ने कार्यमा सहयोगका लागि एडिबीको सदाचार जोखिम कम गर्न एडिबीको पूर्ण प्रतिबन्धको सूचीबारे जानकार हुनु पर्दछ ।

* संस्था भन्नाले फर्म (निगम, साझेदारी वा प्रतिष्ठानसमेत तर यतिमै सीमित नरहेको) वा व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Anticorruption and integrity in ADB operations
Pages
  • 2
Dimensions
  • 11 x 8.5
SKU
  • ARM220211-3