Infographics

 • October 2015

  Poverty and Employment in Asia and the Pacific

  Asia and the Pacific has experienced dramatic declines in poverty rates, but progress has been uneven. Employment, a key factor in helping people move out of poverty, remains stubbornly low in some countries in the region. 
 • October 2015

  The ASEAN Infrastructure Fund

  In 2011, ASEAN member states and ADB created the ASEAN Infrastructure Fund - the largest ASEAN-led financial initiative in its history - to address the region’s critical infrastructure development needs.
 • October 2015

  Образование в Азии в цифрах

  Образование и профессиональные навыки являются ключом к интеллектуальному будущему и росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии с «Ключевыми индикаторами» Азиатского банка развития 2015 года.
 • October 2015

  Giáo dục ở Châu Á: Theo các con số

  Giáo dục và kỹ năng là chìa khóa dẫn tới một tương lai tốt đẹp hơn và tăng trưởng trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, theo như báo cáo Các chỉ số Chủ yếu của Ngân hàng Phát triển Châu Á năm 2015.
 • October 2015

  Education in Asia: By the Numbers

  Education and skills are keys to a smarter future and growth in the Asia and Pacific region, according to the Asian Development Bank's Key Indicators 2015.
 • October 2015

  Biến đổi khí hậu ở Châu Á và Thái Bình Dương

  Các nhà khoa học cảnh báo rằng khí hậu thế giới đang biến đổi do sự gia tăng phát thải khí nhà kính, có thể khiến nhiệt độ của hành tinh tăng lên tới trên 2 độ. 
 • October 2015

  气候变化在亚太地区

  科学家发出警告,由于温室气体排放量不断增加,全球气候正在发生变化,最终可能导致全球气温上升2摄氏度。这一数字凸显出应对气候变化已迫在眉睫。
 • October 2015

  Climate Change in Asia and the Pacific

  Scientists warn that the world's climate is changing because of rising greenhouse gas emissions. Here are some glaring numbers that show the impacts of climate change in Asia and the Pacific.
 • October 2015

  Climate Change and Food Security in Asia

  Climate change poses a major challenge for agriculture in Asia and the Pacific. Given its role in employment, economic development, and global food security, adverse impacts on agriculture are of particular concern.
 • September 2015

  Chương trình nghị sự Phát triển của Châu Á sau năm 2015

  Mặc dù Châu Á và Thái Bình Dương đã xóa bỏ tới hơn một nửa tình trạng nghèo đói - vượt xa so với mục tiêu của năm 2015 - đây vẫn là nơi sinh sống của 1,6 tỷ người đang sống dưới mức 2 USD một ngày.

Pages