2009 Annual Environment Monitoring Report of Taiyuan-Zhongwei (Yinchuan) Railway | Asian Development Bank