กรอบการดำเนินงานเพื่อการประสานความร่วมมือระหว่าง ธนาคารพัฒนาเอเชีย รัฐบาล และองค์กรพัฒน | Asian Development Bank

กรอบการดำเนินงานเพื่อการประสานความร่วมมือระหว่าง ธนาคารพัฒนาเอเชีย รัฐบาล และองค์กรพัฒน

Institutional Document | พฤษภาคม 2003

This Framework seeks to give full effect to relevant ADB policies, in particular, the policy on Cooperation Between Asian Development Bank and Nongovernment Organizations.

This Framework for Action (the Framework) was prepared by representatives of ADB, member country governments, nongovernment organizations (NGOs), and the private sector. The Framework seeks to give full effect to relevant ADB policies, in particular, the policy on Cooperation Between Asian Development Bank and Nongovernment Organizations (the Policy). The Framework was approved by the President of ADB on 6 May 2003.

Contents 

  • Executive Summary
  • Introduction
  • Background
  • Vision
  • Issues and Challenges
  • Realizing ADB-Government-NGO Cooperation
  • Medium-Term Action Plan 2012
  • Implementing the Framework
  • Appendixes